Ovocná výzkumná stanice OVS600

Potlačení dědičných genů

Vala Emanuel 7. 2. 2022

V roce 2019 jsem započal práci s odrůdou jabloně, pocházející z jiného klimatického pásma.
Cílem bylo částečně potlačit dědičné znaky.
V roce 2021 po dvou letech práce a přesně definovaných kroků, bylo dosaženo požadovaného výsledku.
Z původní odrůdy byly odstraněny všechny dědičné vlohy po rodičích.
Proměna ukazuje, že lze tvořit nové znaky bez ohledu na rodiče a jejich dědičné geny.
Tyto vlastnosti lze vštěpovat cíleně a přibližovat vlastní potřebě.
U ovocných dřevin se nelze opírat o znaky rodičů, či Mendelovu teorii takovou měrou, jak se doposud uvádí.
Dědičné znaky rodičů u ovocných dřevin jsou při výběru užitečný základ, ovšem vnější vliv (o to více pokud ho intenzivně vytvoříme) přebírá veškerou dominanci a to jak pozitivní tak negativní. 
Rouby byly záměrně zajištěny z odlišného klimatického pásma, pobřeží Baltského moře.
Jeden roub po určité fázi v laboratoři, je pod třemi různými vegetativními vlivy. Na základě těchto 3 nově vzniklých odrůd s rozdílnými vlastnostmi, bude přistoupeno k hlubšímu genetickému rozboru.


Věda dnes lépe chápe epigenetiku (práci V. I. Mičurina), čímž je toto odvětví na vzestupu. Máme zde názvy epigenetika, genová exprese, methylace DNA atd.
Je třeba zdůraznit, že se nejedná o nic nového, ale o práci  V. I. Mičurina.


Vala Emanuel, team.
Ovocná výzkumná stanice OVS600
http://www.vyzkumnastanice.cz/