Ovocná výzkumná stanice OVS600

Vyhodnocení exprese Baltské 2022.

Vala Emanuel 30. 9. 2022
Vyhodnocení exprese Baltské 2022.


V roce 2021 jsme vytvořili genovou expresi na odrůdě z jiného klimatického pásma. Jeden roub jsme rozdělili na 3 expresní vlivy.
Byly vymazány původní dědičné znaky a vštěpeny znaky námi vybrané. Vznikla nám nová odrůda, rozcházející se všemi znaky s odrůdou původní.
Abychom mohli lépe vyhodnotit výsledky, bylo zapotřebí vytvořit ze stejného původního materiálu druhou expresní odrůdu.
V roce 2022 jsme získali požadovaný výsledek. Druhá expresní odrůda se také  tak rozchází se všemi znaky původní odrůdy, ovšem  zásadní je, že se diametrálně rozchází s expresní odrůdou z roku 2021.
V expresních vzorcích lze pozorovat znaky, které jsme vybrali.
Byť se podařily vybrané vlastnosti vštěpit odrůdě, je to počáteční fáze, kterou neumíme přesně řídit.
Přirovnal bych to ke kouzelné skříňce, do které se sypou ingredience a pokaždé vypadne něco jiného.

Známe postupy, jak otevřít cestu k přepisování i ustálené dospělé rostliny a proto je třeba zahájit tuto práci ve větším počtu ověřování.
V srpnu 2022 jsem navštívil opětovně baltské pobřeží, kde bylo získáno potřebné množství roubů jabloní.
Tyto rouby jsou nyní v indor pěstírnách a budou podrobeny expresi mnoha odrůdami s atypickými znaky, které jsou dobře pozorovatelné.

Ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem
AV ČR, v.v.i. Brno.

Vala Emanuel a team OVS600