Ovocná výzkumná st. OVS Bečva

Epigenetika - výzkum genové exprese. Pokračování v práci a praktikách V. I. Mičurina s kombinací epigenetiky a inovačních metod.
www.vyzkumnastanice.cz


Nové poznatky vědy otevírají mechanismy genetiky, které potvrzují práci V. I. Mičurina. Zásadního vlivu prostředí na organismy. Změny můžou být dědičné.
Ovocná výzkumná stanice OVS Bečva, se plně věnuje výzkumu na úrovni jak rostlinné, tak genetické. Genetická dědičnost je mnohdy podřízena vnějšímu vlivu.

Švestka domácí díl 2.

 

Výsledky exprese 2022

 

Genová exprese. Jabloň - Baltské.

 

Výzkum a renovace In vito pro VŠUO Holovosy 2021

 

Příprava semen

 

Švestka domácí a šárka

 

Pavlovnie plstnatá - vliv prostoru na růst