Ovocná výzkumná stanice OVS600

Výzkum a renovace kultivační místnosti in vitro, pro VŠÚO Holovosy 2021

Vala Emanuel 28. 12. 2021
V roce 2021 jsem byl osloven prof. Dr. Ing. Borisem Krškou,  k řešení problematiky in vitro, pro Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský  Holovousy.
In vitro VŠÚO Holovousy disponovalo zastaralou technologií osvětlení a bylo nutno problematiku řešit z více faktorů.
V průběhu 6 měsíců  jsem provedl řadu testů na více spektrech různých technologií a intenzity.
Cílem bylo získat nejlepší výsledky růstu, snížení spotřeby a teploty.
Bylo potřeba vypracovat individuální řešení, včetně výroby. Prioritou bylo nízké náklady na výrobu, údržbu a minimální náklady v případě poruchy.
Celkový projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2021.
Výsledky.  
Úspěšně bylo dosaženo optimálního růstu a kořenění, speciálním pěstebním spektrem.
Celková spotřeba byla snížena o cca72 %. z původního osvětlení. Celková hodnota z původních 15,1 kilowatt  klesne na 4,2 kilowatt
Teplota snížena o 40%.
Zkrácením zastaralého a chybného cyklu, je ušetřeno 1460 hodin svitu ročně.
Vala Emanuel OVS600       


Vala Emanuel, team OVS600
Ovocná výzkumná stanice OVS600

http://www.vyzkumnastanice.cz/