Ovocná výzkumná stanice OVS600

Pavlovnie plstnatá a vliv prostoru na růst.

Vala Emanuel 2021
Některé rostliny reaguji na potřebný prostor pro svůj růst v různé intenzitě. Tuto problematiku jsem pozoroval v umělých podmínkách u Pavlovnie plstnaté, nebo li čínský císařský strom. V následující sezoně jsem ověřil určité chování. 
Ve dvou kontejnerech bylo vyklíčeno po 5 semenech, s dostatečným prostorem. Všechny byly vystaveny stejným podmínkám světla a živin. Pro srovnání bylo stejným způsobem připraveno 10 semenáčů červeno listnaté Mičurinovy jabloně.  14 dnů byl růst u Pavlovnie minimální a šlo pozorovat enormní stagnaci. Po 14 dnech byl vždy jeden semenáč oddělen od ostatních a přesazen do vlastního malého kontejneru, který odpovídal jeho původnímu prostoru ve společném kontejneru. V průběhu dalších 14 dnů oddělení, nabyl extremního rozdílu ostatních semenáčů. Takto byly postupně odděleno dalších 6 semenáčů, které kopírovaly toto chování intenzivního růstu. V původních kontejnerech zůstaly semenáče po dvou kusech. Tyto 4 semenáče se i přes dostatek živin nevyvíjí a růst je blokován. Problém ukazuje, že se jedná pouze o sdílený prostor kořenové plochy.  Ty které měly svůj malý kontejner, byť se listy hustě překrývaly, byl růst totožně bujný. Ve srovnání s jabloněmi, všech 10 jabloní rostlo stejnou intenzivní rychlostí jak ve společném, tak odděleném kontejneru.  Spousta rostlin tento prostorový problém nemá, nebo jej má v malé míře. Ovocné dřeviny dokáží dobře růst i v konkurenčním prostředí, to ale neznamená, že nedostatek prostoru nemá negativní dopad na celkový vývoj mladého křížence. Pavlovnie plstnatá tento problém vykazuje extrémními rozdíly v růstu, což na první pohled může vypadat jako deficit, na druhou stranu si takto zajisti maximální podmínky pro svůj vývin. Připomínám, že mladí kříženci si své vlastnosti utváří od vyklíčení, až do své dospělosti a okolní prostředí má zásadní vliv na uplatnění pozitivních genů. Je přirozené, že nedostatek plochy pro růst zhoršuje vitalitu rostlin a jejich vývin.

Darwinova definice přírodního výběru, kdy přežívají nejzdatnější? Chování Pavlovnie, je tak trochu sebedestruktivní v případě nevhodných podmínek pro svůj vývin. Svou roli hrají samotné morfologické znaky Pavlovnie. Její gigantické listy vybízí k takovému chování, potřeby vlastního prostoru, pro úspěšný růst a vývin. Její prvotní růst je otázkou šíře, nikoli výšky. Ujme li se Pavlovnie ve volné přírodě, je to ta, co získala dostatečný prostor. V hustém porostu nemohou takto velké listy obstát konkurenci. Tento problém má Pavlonie z důvodu svých velkých listů zřejmě ukotven ve svém chování.


Vala Emanuel, team OVS600
Ovocná výzkumná stanice OVS600

http://www.vyzkumnastanice.cz/