Ovocná výzkumná st. OVS Bečva

Ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem
AV ČR, v.v.i. Brno

V současné době pracujeme.

Naše práce je zaměřena na Epigenetiku, výzkum změny genové exprese.

Specializace v oblasti indoor pěstování a vliv světelného spektera na vývoj ovocných dřevin.

Výzkum světelného spektra pro kultivační místnost.

Výběr semenáčů na základě rané selekce.

Imunitní systém ovocných rostlin.

Mezidruhová hybridisace.

Mezirodové sbližování a hybridisace.

Výzkum vlivu podnoží generativní, vegetativní, jiného druhu, rodu a jejich dopady.

Hybridisace Špendlíku moravského.
Hybridisace červenolistých odrůd jabloní.

Otužování ovocných rostlin pod bodem mrazu, v raném stádiu.