Ovocná výzkumná stanice 600

Epigenetika - výzkum genové exprese. Pokračování v práci a praktikách V. I. Mičurina s kombinací epigenetiky a inovačních metod.


Realizace - založení

Rok. 2017 - 2019

- Vala Emanuel, zahájení výzkumu, investic a realizace.

Rok 2020
- Vala Emanuel a prof. Dr. Ing. Boris Krška založení ovocné výzkumné stanice OVS Bečva
- Rozšíření týmu, Ing. Václav Tetera, CSc.

Rok 2021
- Vala Emanuel. Výzkum a renovace kultivační místnosti in vitro, pro VŠÚO Holovosy 2021.
Zaškolení výzkumných pracovníků VŠÚO Holovosy v oblasti indor pěstování a nejnovější LED technologie.

Rok 2022
- Realizace nové školky
- Zahájení spolupráce s Biofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. Brno
- Rozšíření výzkumných prací na rozloze 25 ha.

Přístup
Naše bádání je osobním zájmem, bez účelu zisku.
Nepodléháme žádné instituci a nejsme vázání finančně či dotacemi, které by nám určovaly podmínky.  Tato nezávislost nám umožňuje realizovat výzkum tam, kde by mnozí nenašli opodstatněni.

Současné šlechtění je ovlivněno především zavedeným stereotypem.
v 21. století jsou objeveny nové mechanismy genetiky, které podporují teorii významného vlivu prostředí na organismy a potvrzují tak správnost práce V. I Mičurina.
Zabývá se jimi tzv. epigenetika, která sleduje změny v genetické expresi vlivem úprav na úrovni chromatinu (jako je methylace DNA apod.).
Na základě reakce na podmínky prostředí a za určitých pravidel, může skutečně docházet k zásadním změnám a tyto změny můžou být i předány na potomky.
Právě Mičurinská práce ve 21. století je oživována některými čínskými a ruskými vědci v souvislosti s epigenetickou, což přináší zásadní výsledky. OVS Bečva se od roku 2017 plně zabývá Epigenetikou. Tvrdá práce přináší hmatatelné výsledky.  
Spatřujeme spoustu zásadních chyb v současné vědě a šlechtění, čímž mnohé je neprávem zatraceno či opomenuto. Teorie Charles Darvina či Řehoře Mendla mají stále otevřené kapitoly. Pokud někdo tvrdí, že věda vše pochopila, je to přinejmenším Egocentrismus.
Takové myšlení vědu brzdí a je třeba přijímat všechny směry. Pokud se podíváme do historie, egocentrismus je nemilou součástí každé doby.
Je důležité takové jevy vnímat s nadhledem a nenechat se takovým myšlením ovlivnit. Zároveň  je důležité upozornit ty, jež nedostatečně chápou chování rostlin a tyto chyby napravovat.


Důvody založení OVS Bečva
Zatím pro nás nebylo nalezeno v ČR výsledků, které by byly pro nás přínosem, nebo které, by odpovídaly našim potřebám.

V roce 2020 Vala Emanuel na základě svých výsledků oslovil prof. Dr. Ing. Borise Kršku. Dospěli tak k rozhodnutí založit  výzkumnou stanici na rozloze 6 ha., s názvem OVS Bečva.

Kilmatický význam polohy.
OVS Bečva se nachází v nadmořské výšce 600 m. n. m. Tuto polohu vnímáme jako pozitivní prostředí a nutnost, pokud chceme vyšlechtit odolnější genotypy ne jen jabloní či slivoní, ale také, meruňěk, broskvoní,  kaki, kivi, indiánských Banánovníků atd.


Jsme vděčni za každou přízeň.
Čas a odhodlání je to nejcennější co do naší práce vkládáme.